بهار97
مدرسه پیشروبهار مبارک

خطا در پردازش اطلاعات مطلب شماره 468
شماره لاگ خطا: 16849

بازی شطرنج در نمازخانه

اردو دریایی

***

پیش دبستانی ها برای آشنایی با محصولات لبنی، ماست مایع کردند و طرز تهیه آن را یاد گرفتند...

با تشکر از خانم مهدوی

اریگامی حیوانات

***واحد حیوانات

* پیش دبستانی ها برای تحقیق واحد کار این ماه جانورانی را به کلاس آوردند. *

سپاس از همکاری خانواده های این عزیزان


رنگ کردن تخم مرغ به مناسبت عید

بازدید از گلخانه

معلم شدن پیش دبستانی ها...

دانش آموزان پیش دبستانی برای واحد کار ایران درباره ی لباس های محلی ایران ، مکان های تفریحی استان مازندران ، صنایع دستی مازندران( مجمه ) تدریس کردند...

سپاس فراوان از همکاری خانواده های محترم این عزیزان 

نمایش خلاق واحد کار ایران

نمایش خلاق واحد کار ایران که اهدافش؛

1. آشنایی با نقشه ایران

2. آشنایی با اقوام ایرانی

3. آشنایی با لباس و زبان محلی

صنایع دستی مازندران

سپاس فراوان از پدر طاها حیدریه که دعوت ما را قبول کردند...