نکات علوم

مجموعه نکات و سوالات از درس های 1 تا 4 علوم


ادامه مطلب...

شگفتی های برگ

درسنامه و نمونه سوال از درس یازدهم علوم

شگفتی های برگ


ادامه مطلب...

علوم

درسنامه و نمونه سوال از درس خیلی کوچک ، خیلی بزرگ


ادامه مطلب...

اندازه گیری

نمونه سوال از فصل اندازه گیری


ادامه مطلب...

مطالعات

                         

دنیا را برایتان شاد شاد و شادی را برایتان دنیا دنیا آرزومندم.نوروزتان پیروز هر روزتان نوروز

پسرای گلم برای تمرین بیشتر در درس مطالعات اجتماعی، ورد زیر را دانلود کنید و حل نمایید.

ورزش و نیرو 2

مجموعه نکات ورزش و نیرو ی 2


ادامه مطلب...

ورزش و نیرو

نمونه سوال از ورزش و نیرو 1ادامه مطلب...

هدیه

پسرای گلم برای تمرین بیشتر در درس هدیه، لطفا سوال زیر را دانلود کنید و پاسخ دهید.

فایل های ضمیمه :

گردو بازی

با توجه به درس اجتماعی پایه ششم که مربوط به بازی های قدیمی می باشد، دانش آموزان در حیاط مدرسه بازی هفت سنگ و گردو بازی را انجام دادند.

کارخانه سس

امروز دانش آموزان پایه پنجم و ششم از کارخانه سس ایام واقع در جاده کیاکلا بازدید کردند.

نظر یادتون نره.