بازدید کلاس لولی ها از امام زاده محمد

بازدید کلاس اولی ها از کتابخانه ی عمومی

بازدید از کارگاه نجاری

کلاس اولی ها به مناسبت روز جهانی کلای اول در باغچه ی مدرسه یک نهال درخت هلو کاشتند

مهدیار جون در تعطیلات عید درباره ی فایده ی حلزون ها ولیسک تحقیق کرده اول ایمان

هانی جون در تعطیلات عید درباره ی شکوفه ها تحقیق کرده ودر کلاس برای دوستانش توضیح داده اول ایمان

بازدید علمی کاشتن درخت به مناسبت روز درخت کاری

حرف دل

بازدید کلاس اولی ها از هایپر مارکت ارین

بازدید علمی سفالگری اول ایمان