مدرسه

نمونه سوال اجتماعی

با سلام 

نمونه سوال اجتماعی 

استخر

نمونه سوال ریاضی

با سلام

نمونه سوال برای آزمون فروردین 

باتشکر 

فایل های ضمیمه :

فعالیت های کلاسی پسرای گلم

فعالیت های کلاس چهارم

طرح جابر دانش اموزان

بازی ماز

با سلام بازی ماز جهت افزایش تمرکز و افزایش هماهنگی  قدرت چشم  و انگشتان دست راههای تقویت هوش کودک،ماز