سرگرمی

        شب زمستانی پسر های گلم بخیر.

گزترش تصویری عملکرد دانش آموزان

آمار مشارکت در فعالیت ها

فرم آماری مشارکت دانش آموزان در فعالیت ها

  

گزارش تصویری عملکرد دانش اموزان

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان از انجام فعالیت های سایت

گزارش تصویری از عملکرد دانش آموزان

عکس های ارسالی دانش آموزان از انجام فعالیت های سایت

اموزش سوره حمد

کامل کردن قصه نیمه تمام

یکی بود ،یکی نبود ،به جز خدا کسی نبود .

 

امیر دانش آموز کلاس اول بود . اوخیلی کلاس ،درس و آموز گارش را دوست داشت . در کارهای کلاس به دوستانش ....

گلم، در چند جمله آخر داستان را مشخص کن.

زیبا نویسی آزاد

به نام هستی بخش دانا و توانا

ای خدای مهربان از تو متشکرم به خاطر سلامتی که به من دادی .

ای زیبایی که همه نعمت هایت زیباست . 

الهی ،از تو بابت زیبایی هایت از جمله وجود سالم ،پدر  و مادر پر تلاش و 

مهربانم سپاس گزارم.

گلم  ، با  آرامش و زیبا نویسی بنویس منتظر خط خوش شما هستم 

دوستتون دارم.

روز پدر

بازی و ریاضی( تلفیق علوم و ریاضی)

عزیزانم،می خواهیم با هم  بازی کنیم همه آماده اید .

3،2،1