مدرسه

اطلاعیه (97/8/23)

پسرای عزیز!

با استفاده از کدملی و از قسمت پنل دانش آموزان،

وارد سایت شوید و به آزمون آنلاین پاسخ دهید.

تست هوش (97/8/22)

پسرای خوبم! در تصویر زیر

سنجاب را پیدا کنید.

حیوانات به سادگی می توانند خود را پنهان کنند

که این از شگفتی های آفرینش است.

فعالیت (97/8/19)

پسرای نازنینم!

چند پرسش از کتاب علوم انتخاب کردیم.

به صفحه ی مربوطه مراجعه کنید.

فعالیت (97/8/15)

عزیزان! لطفاً به چند پرسش 

در صفحه ی اجتماعی پاسخ دهید.

فعالیت (97/8/12)

سلام به پسرای پرتلاشم!

به قسمت ریاضی سر بزنید.

چند تمرین منتظر شما هستند.

تست هوش (97/8/8)

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید

و پاسخ درست را با استفاده از

چهار عملیات اصلی ریاضی

(جمع، تفریق، ضرب و تقسیم) بدست آورید.

فعالیت (97/8/5)

سلام پسرای عزیزم!

در صفحه ی هدیه آسمان چند پرسش قرار دارد؛

به این صفحه، برای پاسخگویی مراجعه کنید.

فعالیت (97/8/1)

در قسمت علوم چند پرسش قرار دادیم،

لطفاً با دقت پاسخ دهید.

فعالیت (97/7/28)

لطفاً به صفحه ی فارسی سر بزنید،

چند پرسش منتظر شما هستند.

تست هوش (97/7/24)

به شکل زیر توجه کنید

چه اشکالی در تصویر زیر می بینید؟