مدرسه

چهارشنبه سوری (97/12/28)

عزیزان جان! چهارشنبه سوری مبارک

اطلاعیه (97/11/6)

سلام خوبان! از همکاری شما در سایت

صمیمانه سپاسگزارم.

جهت سهولت در دریافت، از این پس فعالیت ها،

در نرم افزار هم کلاسی گذاشته خواهد شد.

آزمون آنلاین (97/11/3)

سلام عزیزان جان!

نوبت به آزمون آنلاین ریاضی رسید

لطفاً با تمرکز پاسخ دهید.

تست هوش (97/11/2)

گل پسرا!

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

به نظر شما کدام ظرف زودتر پر می شود؟

فعالیت (97/10/29)

پسرای خوب چهارم

چند مسئله، در صفحه ی ریاضی قرار دارد.

با دقت پاسخ دهید.

فعالیت (97/10/25)

سلام مهربانان! در قسمت اجتماعی

چند پرسش قرار دارد.

لطفاً به این قسمت مراجعه کنید.

فعالیت (97/10/22)

پسرای گُلم!

در بخش فارسی فعالیتی، گذاشته شده؛

لطفاً به پرسش ها پاسخ دهید.

اطلاعیه (97/10/19)

سلام خوبان!

آزمون آنلاین هدیه فعال شده

با استفاده از کدملی وارد پنل دانش آموزی شوید

و با دقّت پاسخ دهید.

بازی (97/10/18)

پسرای نازنینم!

به تصویر زیر با دقت نگاه کن

 و با استفاده از چهار عملیات اصلی ریاضی

(جمع، تفریق، ضرب و تقسیم )

پاسخ درست را بدست آور.

فعالیت (97/10/15)

خوبان سلام!

چند تمرین در قسمت ریاضی قرار دارد.

لطفاً با دقت پاسخ دهید.