مدرسه

سیزده بدر

پسرای خوبم!

سیزده بدر مبارک...

مواظب طبیعت توی این روز باشید.

نوروز 98

سلام خوبان!

سالی سرشار از شادی و سلامتی

برایتان آرزو می کنیم.

امیدواریم سالی پر از موفقیت

برای خودتان بسازید.

♦ ♦ ♦

آموزگاران پایه ی چهارم

  

چهارشنبه سوری (97/12/28)

عزیزان جان! چهارشنبه سوری مبارک

اطلاعیه (97/11/6)

سلام خوبان! از همکاری شما در سایت

صمیمانه سپاسگزارم.

جهت سهولت در دریافت، از این پس فعالیت ها،

در نرم افزار هم کلاسی گذاشته خواهد شد.

آزمون آنلاین (97/11/3)

سلام عزیزان جان!

نوبت به آزمون آنلاین ریاضی رسید

لطفاً با تمرکز پاسخ دهید.

تست هوش (97/11/2)

گل پسرا!

به تصویر زیر با دقت نگاه کنید.

به نظر شما کدام ظرف زودتر پر می شود؟

فعالیت (97/10/29)

پسرای خوب چهارم

چند مسئله، در صفحه ی ریاضی قرار دارد.

با دقت پاسخ دهید.

فعالیت (97/10/25)

سلام مهربانان! در قسمت اجتماعی

چند پرسش قرار دارد.

لطفاً به این قسمت مراجعه کنید.

فعالیت (97/10/22)

پسرای گُلم!

در بخش فارسی فعالیتی، گذاشته شده؛

لطفاً به پرسش ها پاسخ دهید.

اطلاعیه (97/10/19)

سلام خوبان!

آزمون آنلاین هدیه فعال شده

با استفاده از کدملی وارد پنل دانش آموزی شوید

و با دقّت پاسخ دهید.