خطا در پردازش اطلاعات مطلب شماره 6421
شماره لاگ خطا: 247507

گزارش تصویری عملکرد دانش آموزان در انجام فعالیت های سایت

فرم آماری مشارکت دانش آموزان در فعالیت های سایت

گزارش تصوری عملکرد دانش آموزان

عکس های ارسالی دانش آموزان از انجام تکالیف سایت

اجتماعی

1- گُلم! مشخصات یک نوزاد هنگام تولّد روی چه چیزی نوشته می شود؟

الف) دفترچه ی بیمه                ب) نوار دور دستِ نوزاد 

ج) شناسنامه                         د) همه ی موارد

2- داشتن ........... برای هر شخصی نشان می دهد که او چه کسی است.

3- نوزادها تا سنّ ................. دُرست نمی بینند.

4- با تولّد فرزند تعداد .................. بیشتر می شود.

5- عزیزم! این جمله (خدا دستت را بگیرد) به چه معناست؟ .......................................................................................... .

6- شجره نامه چیست؟ .........................................

7- پسرم! تغییراتی که در یک خانواده اتّفاق می افتد را نام ببرید. (3 مورد)

........................................................................................... .

ریاضی

فعالیت های تدریس ریاضی در شبکه آموزش بخش محیط

فعالیت های مربوط به درس فارسی تدریس شده از شبکه اموزش 98/12/18

فعالیت های نوروزی

v

    

عزیزان سلام!

امیدوارم سال 1399 از بهترین سال های عمرتون باشه.

پر از تجربه های شگفت انگیز و خاطرات شیرین

و البته سلامتی و موفقّیت...

برای دیدن فعّالیت های نوروزی لطفاً به ادامه مطلب بروید.


ادامه مطلب...

هوش واستعدادتحلیلی