کاردستی یک ساعت مانند نمونه در خانه درست کن وبه کلاس بیاور

پسرم برای هریک از تصاویر زیر بک بند بنویس تا در پایان یک داستان مصور داشته باشی

پسرم جواب این تست برام بنویس

عزیزم مانند نمونه انجام بده

پسرم مانند نمونه انجام بده

فصل 6 علوم (قنات)

عزیزانم، چند فیلم و انیمیشن درباره ی مطالب فصل 6 علوم برای شما آماده کردیم.

ببینید ، بیندیشید و لذّت ببرید...


ادامه مطلب...

اطلاعیه ی آزمون آنلاین

وقت بخیر پسرهای گلم.

لطفاً با شماره ی ملّی وارد پنل دانش آموزی بشید.

در قسمت آزمون آنلاین چند سوال علوم منتظر شماست.

برید و خودتون رو محک بزنید! 

موفّق باشید عزیزان دلم

علوم فصل 3

عزیزم! تصاویر زیر چه چیزی را نشان می دهد؟

                  

                      ....................                       ........................

                             

                حالت..............                            .................

                  

                   ....................                         حالت................   

                           

                حالت..............                           گروه ..............

                            

               ...............                             حالت.............

 

فارسی درس پیراهن بهشتی

1- جانم! با توجه به درس پیراهن بهشتی، جاهای خالی را پرکن. 

               

 2- به کلمه های زیر "خوش" اضافه کن و با آنها جمله بساز.

بخت: ...............: .......................................................... .

نام: ..............: ............................................................. .

حال: ............: ............................................................. .

3-  معنی کلمه های زیر را بنویس.

- عطر: ...............                     - جاری شدن: ................... 

- سعادتمند: ............                 - علیه السّلام: ..................

- جوز: ...............                      - موضوع: .................

معما و سرگرمی 11

به نظر شما در جمع و تفریق میوه های زیر ،

به جای علامت « ؟ » چه عددی باید قرار بگیرد؟

جوابت رو در قسمت نظر حتماً برام بنویس گلم.