بهار97
مدرسه پیشروبهار مبارک

خطا در پردازش اطلاعات مطلب شماره 468
شماره لاگ خطا: 39817

***

نمایش خویشاوند(فامیل)


ادامه مطلب...

نمایش مامان و بابا

***

***

بازدید97/10/25

نوآموزان آمادگی با توجه به واحد کار خانه و خانواده و مسائل مربوط به آن، به کارگاه بلوک سازی رفتند تا با یکی از لوازم ساخت خانه، از نزدیک آشنا شوند. در این فرصت از والدین محترم دانش آموز پایه دوم آقای مهدی اسدی، بابت هماهنگی و حضور بچه ها در کارگاه بلوک سازی شان صمیمانه سپاسگزاریم.


ادامه مطلب...

نمایش خلاق خانواده

*** کارآفرینی ***


ادامه مطلب...

اردو با قطار

شعر نجار