بهار97
مدرسه پیشروبهار مبارک

خطا در پردازش اطلاعات مطلب شماره 468
شماره لاگ خطا: 81428

***

شعر سوره کوثر

یک روزی روزگاری      آدم های خیلی بد

رسول را اذیت کردن    گفتن که ای محمد

بی پسر و بی یاور        تویی تنها و ابتر

خدا جوابشون داد        این آیه را نشان داد

هر کس که گفته ابتر     خودش شده بی یاور

ما به تو هدیه دادیم       زهرا رو بخشیده ایم

جایزه ی تو باشه           زهرا که بهترینه

سوره کوثر

***


ادامه مطلب...

شعر سوره توحید

سوره توحید

گزارش کار ماه مهر

گزارش کار داداش ها در ماه مهر


ادامه مطلب...

نقاشی با اشکال هندسی


ادامه مطلب...

0000

000