روش ورود و مراحل انجام پیش ثبت نام آنلاین کلاس اول

براساس اطلاعیه ارسالی از طریق اپ مدرسه و پیامک ارسالی به تلفن همراه والدین ، فرصت ثبت نام ساعت 20 روز 30فروردین99 به اتمام رسید.