کار خوب پسران پیشرو

دانش آموزان گل پیشرویی بعد از تماشای فوتبال در نمازخانه مدرسه، اقدام به جاروزدن و تمیزکردن نمازخانه نمودند.

نظرات خوانندگان
چه کار خوبی
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*