روز دانش آموز مبارک

به مناسبت روز دانش آموز در ساختمان های شماره 1 و 2 پیشرو برنامه های مجزا برای دانش آموز اجرا گردید. برنامه ها شامل: اجرای سرود، مسابقه شاد، همخوانی سرود ای ایران، اجرای موسیقی، اجرای نمایش طنز بود. پس از پایان برنامه، دانش آموزان در کلاس هایشان پذیرایی شدند. همچنین هدیه روز دانش آموز سفره های پارچه ای بود که با هدف کمک به محیط زیست و تاکید بر رعایت بهداشت فردی به گل پسرهای پیشرو تقدیم گردید و همه دانش آموزان می بایست هر روز در زنگ صبحانه از سفره پارچه ای استفاده نمایند.

-ادامه مطلب-

نظرات خوانندگان
با ارزوی موفقیت برای گل پسرامون
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*