آزمون آنلاین پایه سوم

برای دیدن موضوع و زمان برگزاری آزمون آنلاین دانش آموزان پایه ی سوم روی ادامه ی مطلب بزنید:

-ادامه مطلب-

آزمون آنلاین درس اجتماعی پایه سوم
از یکشنبه مورخ 99/03/11 ساعت 9 صبح تا 16 تا روز سه شنبه مورخ 99/03/13 ساعت 16 عصر


آزمون آنلاین هدیه های آسمان پایه سوم
از سه شنبه مورخ 99/03/13 ساعت 9 صبح تا 16 تا روز پنج شنبه مورخ 99/03/15 ساعت 16 عصر