ارزشیابی نوبت اول (دوره دوم)

با توجه به شرایط به وجود آمده و وضعیت موجود از شیوع بیماری کووید 19 و عدم امکان حضور دانش آموزان در مدرسه، ارزشیابی نوبت اول با عنوان "ارزشیابی خانواده محور" در مدرسه پیشرو برگزار گردید.
بدین صورت که سوالات هر کلاس، توسط آموزگاران طراحی و آماده شد و پس از تکثیر و دسته بندی در پاکتی مجزا به همراه بسته آموزشی دی ماه در تاریخ 99/9/25 در اختیار خانواده ها قرار گرفت.
همچنین برنامه امتحانی که از قبل توسط معاونین آموزشی تدوین گردید، به همراه سوالات ارزشیابی در اختیار ناظرین آموزشی(خانواده ها) قرار گرفت و طبق زمانبندی تعیین شده در تاریخ مشخص، این آزمون با نظارت خانواده (ناظر آموزشی) در منزل و در ساعت کلاس آنلاین برگزار گردید.
در این نوع ارزشیابی، امکان تصحیح سوالات توسط خانواده فراهم شد که پس از تصحیح، اوراق ارزشیابی را مجددا در پاکت قرار داده و در تاریخ 14 و 15 دی ماه به مدرسه تحویل دادند تا جهت بررسی توسط آموزگاران کلاس اقدامات لازم صورت پذیرد.

در این فرصت از همراهی و همدلی خانواده های محترم که در اجرای ارزشیابی عملکرد نوبت اول ما را یاری کردند سپاسگزاریم.

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*