ارزشیابی نوبت دوم با رویکرد "خانواده محور"

ارزشیابی نوبت دوم با رویکرد "خانواده محور" برای دانش آموزان دوره اول و دوم دبستان پیشرو با همکاری خانواده به عنوان "ناظر آموزشی" برگزار گردید. به این صورت که بسته ارزشیابی حاوی نمون برگ های ارزشیابی دروس در پاکتی پلمپ شده به خانواده(ناظر آموزشی) تحویل داده شد و مقرر گردید طبق برنامه امتحانی ارائه شده در ساعت مشخص ارزشیابی برگزار شده و پس از اتمام زمان تعیین شده، عکس نمون برگ دانش آموز برای معلم کلاس ارسال گردد. پس از پایان ارزشیابی دروس، بسته ارزشیابی در تاریخ مشخص توسط خانواده به مدرسه تحویل داده خواهد شد.

در این فرصت از همراهی و همکاری والدین محترم در راستای اجرای طرح" ارزشیابی خانواده محور" صمیمانه سپاسگزاریم.

نظرات خوانندگان
سلام...ببخشید جشن پایان تحصیلی برای کلاس اولیا نمیگیرید؟
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*