شورای دانش آموزی

طلایه داران گام دوم انقلاب باز هم با شرکت در انتخابات شورای دانش آموزی سرنوشت خود را با دستان خود نوشتند.

دانش آموزان مدرسه "پیشرو" هرچند غیر حضوری اما با شور و اشتیاق به نمایندگان منتخب خود رای دادند تا مدرسه شان را با دستان توانمند خود پویاتر نمایند.

انتخابات دانش آموزی، چهارشنبه در شبکه شاد از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۴ ادامه یافت،

و اسامی منتخبین شما مهربانان به این قرار است.


آقایان........

✅ نفر اول، محمد مهدی بلباسی (پنجم پروفسورحسابی)

✅نفر دوم، کارن اکبری (چهارم دکتر چمران)

✅ نفر سوم، پویان قدیری (ششم سردارسلیمانی)

✅نفر چهارم، امیر علی صادق نژاد(پنجم شهیدبلباسی)

✅ نفرپنجم، محمد سیفی برنجستانکی ( پنجم پروفسورحسابی)

✅نفر ششم، طاها عبادی (ششم میرزا کوچک خان)

✅نفر هفتم، محمدمهدی باقرزاده (ششم شهیدبهشتی)

✅نفرهشتم، سهند پارسیان(چهارم موسی صدر)

✅ نفر نهم، مانی زارع (پنجم پروفسورحسابی)نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*