خانم قادی پاشا

روش انجام پیش ثبت نام پایه اول سال تحصیلی «1400-1399» ویژه متقاضیان خارج از مدرسه