آزمون آنلاین پایه سوم

برای دیدن موضوع و زمان برگزاری آزمون آنلاین دانش آموزان پایه ی سوم روی ادامه ی مطلب بزنید:


ادامه مطلب...

پیش ثبت نام پایه های « دوم » و « سوم » ابتدایی متقاضیان خارج از مدرسه

ثبت نام پایه های دوم تا سوم ابتدایی در سال تحصیلی: « 1400 - 1399 »

این ثبت نام مخصوص دانش آموزان متقاضی خارج از مدرسه می باشد.

1ـ پیش ثبت نام آنلاین پایه دوم ابتــدایی

 پیش ثبت نام آنلاین پایه سـوم ابتدایی

این پیش ثبت نام، انشاءالله ساعت 8 صبح 1399/02/15 فعال خواهد شد.

شالیزار پیشرو

انجام مرحله ی " نِشا " در شالیزار پیشرو

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان پایه سوم

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان پایه دوم

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی دانش آموزان پایه اول

از انجام فعالیت های کانال ایتا و شاد


ادامه مطلب...

از مدرسه ی مجازی چه خبر؟

نمونه عکس های ارسالی نوآموزان آمادگی

از انجام فعالیت های کانال ایتا


ادامه مطلب...

پیش ثبت نام پایه های « دوم » و « سوم » ابتدایی متقاضیان خارج از مدرسه

ثبت نام پایه های دوم تا سوم ابتدایی در سال تحصیلی: « 1400 - 1399 »

این ثبت نام مخصوص دانش آموزان متقاضی خارج از مدرسه می باشد.

1ـ پیش ثبت نام آنلاین پایه دوم ابتــدایی

 پیش ثبت نام آنلاین پایه سـوم ابتدایی

این پیش ثبت نام، انشاءالله ساعت 8 صبح 1399/02/15 فعال خواهد شد.

ثبت نام پایه های دوم تا ششم ابتدایی در سال تحصیلی: « 1400 - 1399 »

ثبت نام پایه های دوم تا ششم ابتدایی در سال تحصیلی: « 1400 - 1399 »

این ثبت نام مخصوص دانش آموزان مشغول به تحصیل در مدرسه پیشرو می باشد و امکان ثبت نام برای خانواده های متقاضی خارج از مدرسه نمی باشد. 

به امید خدا ، رأس ساعت 8 صبح روز 15 اردیبشهت ، امکان ثبت نام خانواده های متقاضی  خارج از مدرسه در پایه های دوم تا ششم ، در صورت ایجاد ظرفیت به شکل آنلاین فعال خواهد شد. 

خانواده های محترمی که رمز سیستمی را دریافت کرده اند جهت انجام ثبت نام آنلاین ، از طریق کلیک  بر روی پایه مربوطه  وارد شده و اقدام لازم را تا تاریخ 14 اردیبهشت 99 انجام دهند. 


 پیش ثبت نام آنلاین دوره ی آمادگــــــی

 پیش ثبت نام آنلاین پایه دوم ابتــــدایی

3ـ پیش ثبت نام آنلاین پایه ســوم ابتدایی 

4ـ پیش ثبت نام آنلاین پایه چهــارم ابتدایی

5ـ پیش ثبت نام آنلاین پایه پنجـــم ابتدایی  

6ـ پیش ثبت نام آنلاین پایه ششــم ابتدایی

پیش ثبت نام آنلاین متقاضیان

ثبت نام  متقاضیان خارج از مدرسه سال تحصیلی : « 1400-1399 » 

جهت ورود ، روی نام هر پیش ثبت نام کلیک نمایید.

پیش ثبت نام آنلاین دوره پیش دبستانی (آمادگی) 

ثبت نام پایه های دوم تا ششم ابتدایی در سال تحصیلی: « 1400 - 1399 »

این ثبت نام مخصوص دانش آموزان متقاضی خارج از مدرسه می باشد.

1ـ پیش ثبت نام آنلاین پایه دوم ابتــــدایی

 پیش ثبت نام آنلاین پایه ســوم ابتدایی

3ـ پیش ثبت نام آنلاین پایه چهــارم ابتدایی

 پیش ثبت نام آنلاین پایه پنجـــــم ابتدایی

5ـ ثبت نام آنلاین پایه ششــــــــم ابتـــدایی